Wilke

Nieuws
Boekje CG Wilke-Verhoeff is af
26 september 2015 - 07:02:20

Ter ere van haar 100-ste geboortedag is een boekje over CG Wilke-Verhoeff (mijn oma) samengesteld. In dit boekje, De eeuw van CG Wilke-Verhoeff, generaties Verhoeff, is geprobeerd om het voorbije leven van CG in herinnering te brengen, maar ook dat van haar voorouders. Het eerste exemplaar werd op haar 100-ste geboortegdag, 12 september j.l. uitgereikt aan haar broer, Jan. Ook zal een exemplaar van dit boekje aan het CBG worden aangeboden. Samen met het boekje over haar man, HCM Wilke, mijn opa, is tevens aan onze speurtocht naar deze directe voorouders een eind gekomen. Wel worden andere familietakken verder uitgezocht en zonnodig wordt deze website aangevuld.

Verhoeven/Verhoeff
15 mei 2015 - 19:11:53

In 1937 trouwt HCM Wilke met CG Verhoeff; mijn opa en oma. Mijn oma komt uit Werkhoven. Zij is het oudste kind in het gezin met 6 dochters en 1 zoon. Haar vader, Nicolaas Verhoeff is al op jonge leeftijd overleden. Rond 1830 vestigt zijn opa, Nicolaus Verhoeff zich in Werkhoven. Hij is geboren in Nuland (NB) en zijn voorvaders heten geen Verhoeff, maar Verhoeven en daarvoor Peeters en Van Osch. Dit laatste wijst op het feit dat de familie eerder uit Osch afkomstig is. Onderzoek naar de Brabantse voorlopers, dus van 1600 tot 1800, laat voorlopig zien, dat de familie maatschappelijk aanvankelijk tot de boerenstand behoorde. Vandaar ook de naam Verhoeven. Later worden het vaker wat we thans kleine zelfstandigen noemen . Johannes Leenders Verhoeven, bijvoorbeeld, wordt metselaar, jager en herbergier genoemd. Maar, als diens zoon Johannes Johannes Verhoeven in het spinhuis zit in Breda, dan vraagt zijn vrouw, Dorethea van Rosmalen, mede namens haar verweesde kinderen, toestemming aan de rechtbank te Den Bosch diens grondeigendom te mogen verkopen. De familie bezit dus nog grond. Niet duidelijk is dan of dit bezit uit de aangetrouwde of uit de eigen familie komt. Het onderzoek naar de voorouders van mijn oma Verhoeff heeft heel wat mooie en interessante informatie opgeleverd. En een deel hiervan is in deze website opgenomen. Het complete verhaal moet echter nog worden verwerkt en verder uitgezocht worden. Ik doe dit niet alleen, maar samen met mijn vader, Henk Wilke, met wie ik deze hobby deel.

Welkom op de website van de familie Wilke
16 augustus 2014 - 14:33:22

Oorspronkelijk komt de familie Wilke uit Lintern, Duitsland. Van de eerste voorouders is niet veel bekend. Volgens een perkamenten oorkonde verkocht Johan Willeker gnant upr Heide op 24 juni 1590 voor 16 rijksdaalders rente uit zijn vrije keuterij te Lintern ‎(buurtschap bij Neuenkirchen über Bramsche, Duitsland)‎ aan de Domkerk van Osnabrück. De rente kwam later ten goede aan de Kruiskapel in de Domkerk. De rente is afgekocht in 1904. De oorkonde en andere documenten zijn privé-bezit van de familie Wilke op de voorouderlijke boerderij te Lintern. De familie Wilke in Duitsland kent er geen twijfel over dat Johan Willeker genetisch een voorouder Wilke was. Vast staat dat hij een voorzaat was op de huidige Wilke Hof. De eerste Wilke die zich in Nederland vestigde was Johan Heinrich Baltazar Wilke. JHB was in februari 1825 in Hasselt aangekomen, naar blijkt uit de huwelijksbijlagen. Zijn vrouw Geertruida Mans was de dochter van een herbergier. Het echtpaar Wilke-Mans dreef een logement met acht kamers op de Markt te Hasselt, thans café De Zon. In 1832 was hij eigenaar voor de onverdeelde helft. JHB was enige jaren pachter van de Zwartewaterbrug. Verder was hij dijk-baas, later aannemer van publieke werken op het gebied van het waterschap. Tevens bezat hij patenten als winkelier en kramer. Hij bezat ook een pand in de Hofstraat en enkele percelen grond in de omgeving van Hasselt. Samen met zijn vrouw kregen zij 12 kinderen waarvan de jongste zoon, Hendrikus Theodorus Wilke (roepnaam Dorus) een directe voorouder van ons is. Dorus was vooral ondernemer van beroep. Zo dreef hij samen met zijn vrouw Anthonia Nijenhuis in Olst een stationskoffiehuis, had aldaar in 1879 gemeentelijke patenten voor logementhouder, agent ener brandwaarborgmaatschappij, winkelier, tapper en slijter. Idem voor 1880/1881 voor vijf kamers, stalhouder en societeithouder. In een vogelvlucht heb ik hiervoor een beschrijving gegeven van de familiegeschiedenis. Mijn tante Gina is de drijvende kracht achter dit alles. Zij is al jaren bezig met het uitzoeken van de stamboom ook toen internet nog in de kinderschoenen stond. En nog steeds reist zij stad en land af op zoek naar meer informatie. Ik heb de eer om de website aan te vullen met de informatie die zij verzamelt, maar ook om contacten te krijgen en te onderhouden met (verre) familie. Zo ook met Eddy Wilke, een achterneef van mijn vader, die zorgt voor de aanvullingen van zijn directe Wilke-tak. De wens is natuurlijk dat wij uiteindelijk een compleet beeld krijgen van de familiegeschiedenis die "Wilke" heet. In 2011 is ter gelegenheid van de 100-ste geboortedag van mijn opa H.C.M. Wilke een boekje uitgebracht over zijn voorgeslacht. Een exemplaar ligt ter inzage bij het CBG te Den Haag. Mocht u naar aanleiding van deze website vragen, opmerkingen en/of aanvullingen hebben, dan nodig ik u uit vrijblijvend contact met mij op te nemen.

Tot slot, er is heel veel energie en tijd gestoken in het verzamelen en beschikbaar stellen van de informatie, vooral door mijn tante. Ik zou het daarom op prijs stellen deze bron te vermelden indien u materiaal voor uw eigen website gebruikt. Veel leesplezier!

Statistieken — Wilke

Deze stamboom werd het laatst gewijzigd op 10 september 2017.

Personen
Mannen
259
49,4%
Vrouwen
261
49,8%
Totaal aantal achternamen
Gezinnen
Bronnen
Mediaobjecten
Opslagplaatsen
Totaal aantal gebeurtenissen
1.038
Totaal aantal gebruikers
2
Favorieten
Diavoorstelling

Op deze dag
Er zijn geen gebeurtenissen van levende personen voor vandaag.
Aanstaande evenementen
Er zijn geen gebeurtenissen voor levende personen in de komende 7 dagen.